Első kártya

A lap reményt és az élet utáni ősi, ösztönös vágyat is jelképezi. annak a leírhatatlan erőnek a szimbóluma, amelyet örök megújulásnak nevezünk. Ez a Tarot egyik legáldásosabb lapja. Ha a kirakásban szerencsétlenséget jelző helyre vagy baljóslatú lap mellé kerül, sokat enyhít az ártalmas hatásokon. Ugyanakkor arra int, hogy előfeltevéseinktől elvakultan ne menjünk el a kínálkozó lehetőségek mellett.

Második kártya

A lap belső világunk kifürkészhetetlen mélységeibe vezet, s kapcsolatot teremt a lélek képekből álló nyelvével. Bepillantást enged a tudattalan birodalmába, ahol szembesülünk vágyainkkal és félelmeinkkel. Mindenképpen alá kell szállnunk lelkünk tárnáiba, de ugyanilyen fontos, hogy vissza is térjünk onnan. Enélkül az önkiteljesítés folyamata eredménytelen marad.

Harmadik kártya

A lap a visszavonulás és az elgondolkodás időszakát jelzi. Komolyságra és egyedüllétre utal, mégsem elhagyatottságot vagy elkeseredettséget, inkább szellemi emelkedettséget jelez. Ám éppen ebben az állapotban vagyunk kitéve a legnagyobb (általában testi vagy alantasabb) kísértéseknek. Ebben az időszakban szerényebbé és alázatosabbá válunk – az elmélyedés időszaka közelebb visz minket valódi természetünkhöz. Színlelnünk azonban nem szabad: mindig hûségesnek kell maradnunk magunkhoz.

Negyedik kártya

A lap a hit bizonyosságán alapuló mély biztonságérzetet jelképezi. Arra a semleges, nem cselekvő magatartásra utal, amely bölcsen elfogadja a világ összes jelenségét, mert tudja, hogy semmi sincs hiába, és mindennek megvan a maga létjogosultsága.
A Főpap lapját sokan szerencsehozó kártyának tekintik, mert olyan utakat jelez, amelyeken valóban célhoz érünk, hiszen bizakodva és bizonyossággal telve haladunk rajtuk, s rendületlen hitünk legyőz minden akadályt.

Ötödik kártya

A Végítélet megváltást, felszabadulást vagy csodálatos átalakulást jelent. Felbukkan valami, amit régóta elveszettnek tartottunk: kincset emelünk ki a mélyből vagy hatalmas megkönnyebbülést érzünk, mert véget ért egy nehéz időszak, s megszabadulunk a nyomasztó terhektől. Bármi legyen is a kártyának feltett kérdés tárgya, most gyógyulás, megváltás vagy szerencsés megszabadulás jellemzi a kérdéses témakört.