Első kártya

Ez a lap a váratlan változások hírnöke. Lehet, hogy keresztülhúzza terveinket egy előre nem látható fordulat, vagy ellentétes érdekek, esetleg egy hirtelen ötlet felbukkanása hoz váratlan fordulatot életünkben. Bármi legyen is ez, a lényeg, hogy nem tudjuk irányítani. A kártya azt tanácsolja, hogy készüljünk fel a változásra. Ne ragaszkodjunk görcsösen elképzeléseinkhez, hanem csak sodródjunk az eseményekkel. Ez az átmeneti káosz ugyanis hosszú távon szerencsés változásokat eredményezhet. Készüljünk fel az események sorsszerű alakulására, és próbáljunk meg a lehető legtöbbet kihozni az adott helyzetből.

Második kártya

Ez a lap a számunkra szükséges és elérhető tudás lapja. Ez a tudás túlmutat a logikán, és ha meg akarjuk érteni, akkor a megérzésünkre kell hagyatkoznunk. Egy ideig ne tegyünk semmit, hanem szánjunk időt arra, hogy felfedezzük saját bölcsességünket. Amelynek segítségével tovább haladhatunk. A kártya személyes spirituális utazásunk kezdetét is jelentheti. Világi szinten azt jelzi, hogy tudásunkat megosztjuk másokkal, és nem titkolózunk.
Fordított helyzetben a kártya a szándékosan eltitkolt tudást jelképezi. Lehetséges, hogy valami olyasmi iránt érdeklődünk, amit nem kellene tudnunk. Talán valaki eltitkol előlünk egy számunkra fontos dolgot. Sőt még az is lehet, hogy a birtokunkban levő tudást kell – legalábbis egyelőre – titokban tartanunk.

Harmadik kártya

Ez a lap az irányítás győzelmét jelképezi. Jelenlegi helyzetünkben két ellentétes, egymással szemben álló és feltehetően hatalmas erőt kell összehangolni, és rávenni arra, hogy egy közös cél érdekében együttműködjenek. Ezek lehetnek a bensőnkben dúló szemben álló, de külső energiák is. Mindenesetre a mi feladatunk, hogy ezeket az energiákat megzabolázzuk és saját célunk érdekében munkára fogjuk.
A fordított helyzetű lap két veszélyt jelezhet. Az egyik, hogy hagyjuk, hogy mások irányítsanak minket. A másik, hogy célunk érdekében mindenen és mindenkin átgázolunk, aki az utunkba kerül. Bölcs dolog tehát kicsit lassítani, és végiggondolni az előttünk álló feladatokat, mielőtt végigrobognánk az úton.