Első lap üzenete

Bátorság, higgadtság és türelem, meggyőző erő és gyengéd irányítás, visszafogott erő. Ahelyett, hogy az indulataink vezérelnének minket, nekünk kell az indulatainkat kordában tartanunk. Hinni kell a sikerben, még akkor is, ha nem azonnal és nem könnyen jön – az oroszlán szenvedélyes, és a szenvedély lángja könnyen megégeti az óvatlant. Az erőt néha meg kell szelídíteni. A rendíthetetlen elhatározás meghozza az áhított eredményt.
Többféle erő létezik. Van az erőszakos, állatias erő, a fogak és karmok kegyetlen ereje, van a kicsinyeit védelmező hattyú heves szárnycsapkodása. És ott van a hatalmas tölgy állandó, nyugodt ereje, amely egy apró makkocskából nőtt egyre nagyobbra és nagyobbra. A bambusz pedig magába fogadja a külső erőket, hajladozik, de nem törik.

Második lap üzenete

Megvilágosodás és megértés, dicsőség, kimagasló érdemek. Az élet folyamatos megújulása, életerő, sugárzó életöröm és energia, teljes megerősödés, jó egészség. Tökéletes biztonságérzet és önbizalom, a napnál is világosabb cél és egyértelmű szándék. A nap az idők kezdetétől fogva egészen napjainkig az élet és a növekedés szimbóluma. Minden kultúrában ragyogó, fiatal, dicsőséges, életerőtől duzzadó, nagyszerű istenekként és istennőkként ábrázolták, akiknek ereje és hatalma a nap éltető erejéből származott.

Harmadik lap üzenete

Elengedés és megújulás, bűnbocsánat, az új hajnal üdesége, új kezdet. A nehéz döntésekkel együtt jár, hogy gyakran kemény ítélettel szembesülünk, bármennyire fájdalmas is ez számunkra. Szembenézünk döntéseink következményeivel, és felismerjük elkerülhetetlenségüket, és megbocsátunk. Újjáéledés, a születés és halál misztériuma. A sors hangja szólít. A hívás egyértelmű és kétségbevonhatatlan, és tudjuk, hogy cselekednünk kell.

Negyedik lap üzenete

Bölcsesség, tudás, tanulás, intuíció, tisztaság, erény. A széttárt karú Főpapnő alakja egy kehelyhez hasonlít. A Bagoly a tudás hordozója, a titkok nyitjának ismerője. A gránátalma a termékenység és a halál gyümölcse. Perszephoné királylány attribútuma, aki a magokat megízlelve örökre elkötelezte magát Hádésznak, az alvilág urának. A ruháján egymásba olvadó fogyó és növekvő hold a holdciklus teljességét jelképezni.

Ötödik lap üzenete

Katasztrófa, hirtelen változás, krízis, az érzelmek felszínre törése, az egóra mért csapás, felfedezés, az illúziók felszámolása. A fennálló állapotok elkerülhetetlen megváltozása – a régi beidegződésekkel való erőszakos leszámolás, zűrzavar. A kegyetlen valóság kíméletlenül szétzúzza az álmokat. A múlttal való végérvényes leszámolás. Itt az ideje, hogy újraértékeljük szilárd nézeteinket, meggyőződésünket.