Első kártya

A lap cselekvő önmegvalósításra, hatalomvágyra és életerőre utal. Ez a cselekvés, a késztető erő és a kezdeményezés lapja, amely a dolgokat megmozgató okosságot, erőt és ügyességet is jelképezi.
A Mágus azonban céljainak megvalósítása érdekében nem riad vissza a ravaszkodástól és a szemfényvesztéstől sem, ha úgy érzi, hogy ez saját előrejutását vagy dicsőségét szolgálja.

Második kártya

A lap belső világunk kifürkészhetetlen mélységeibe vezet, s kapcsolatot teremt a lélek képekből álló nyelvével. Bepillantást enged a tudattalan birodalmába, ahol szembesülünk vágyainkkal és félelmeinkkel. Mindenképpen alá kell szállnunk lelkünk tárnáiba, de ugyanilyen fontos, hogy vissza is térjünk onnan. Enélkül az önkiteljesítés folyamata eredménytelen marad.

Harmadik kártya

A lap a hit bizonyosságán alapuló mély biztonságérzetet jelképezi. Arra a semleges, nem cselekvő magatartásra utal, amely bölcsen elfogadja a világ összes jelenségét, mert tudja, hogy semmi sincs hiába, és mindennek megvan a maga létjogosultsága.
A Főpap lapját sokan szerencsehozó kártyának tekintik, mert olyan utakat jelez, amelyeken valóban célhoz érünk, hiszen bizakodva és bizonyossággal telve haladunk rajtuk, s rendületlen hitünk legyőz minden akadályt.