Első kártya: (Hölgy)

Megvilágosodás és megértés, dicsőség, kimagasló érdemek. Az élet folyamatos megújulása, életerő, sugárzó életöröm és energia, teljes megerősödés, jó egészség. Tökéletes biztonságérzet és önbizalom, a napnál is világosabb cél és egyértelmű szándék. Minden kultúrában ragyogó, fiatal, dicsőséges, életerőtől duzzadó, nagyszerű istenekként és istennőkként ábrázolták, akiknek ereje és hatalma a nap éltető erejéből származott.

Második kártya: (Csillag)

Elengedés és megújulás, bűnbocsánat, az új hajnal üdesége, új kezdet. A nehéz döntésekkel együtt jár, hogy gyakran kemény ítélettel szembesülünk, bármennyire fájdalmas is ez számunkra. Szembenézünk döntéseink következményeivel, és felismerjük elkerülhetetlenségüket, és megbocsátunk. Újjáéledés, a születés és halál misztériuma. A sors hangja szólít. A hívás egyértelmű és kétségbevonhatatlan, és tudjuk, hogy cselekednünk kell.

Harmadik kártya: (Hajó)

Elégedettség és lelki nyugalom. Helyes következtetés, és már közel a megoldás. Az egyensúlyi állapot elérése, a különböző dallamok egyetlen, sokrétű dallá olvasztása, az élet dalává. A Hajó a megvalósult célok és a fellendülés lapja. A beteljesülés állapota, ám ehhez kellő odaadás és kemény munka szükséges. Ha elérjük a vágyott célt, végre fellélegzünk. A beteljesülés mindent felülmúló pillanata egész valónkat átjárja. Varázslatos és értékes pillanat, a kemény munka gyümölcse, a mesékben rejlő üzenet: a szív vágyának beteljesülése.