A Merkúr közvetlenül a Bikában: Igazodjon a valódi értékekhez

Május 14-én 23:17-kor a Merkúr április 21. óta tartó retrográd mozgása után a Bika 5º-ában áll egyenesbe.

Ez a váltás arra ösztönöz bennünket, hogy igazodjunk valódi értékeinkhez, és a Merkúr retrográd mozgása alatt kialakult új tudatosságnak megfelelően módosítsuk életünket. A Merkúr június 11-ig marad a Bikában.

A Merkúr retrográd állomásozása mindenki számára fontos esemény, de különösen nagy hatással lesz azokra, akik a fix jegyek 5º-a körüli, vagy a Merkúr által uralt Ikrek és Szűz jegyekben való elhelyezkedéssel születtek. Azoknak, akikre a Merkúr mozgásának elmozdulása a legnagyobb hatást gyakorolja, lehetőségük lesz arra, hogy a retrográd időszak alatt bekövetkező értékrendbeli, gondolkodásmódbeli és észlelési váltásnak megfelelően kézzelfogható változásokat hajtsanak végre az életükben. Új információkhoz juthatnak, vagy átalakító beszélgetésekbe keveredhetnek, amelyek arra ösztönzik őket, hogy az általuk megtestesített új gondolkodásmódnak megfelelően cselekedjenek.

A Merkúr egyenesbe áll és belép az árnyék utáni fázisba

Amikor a bolygók stacionáriusan állnak, hosszabb ideig ugyanazon az állatövi fokon maradnak, ami arra hív minket, hogy megálljunk, lelassítsunk és megfigyeljünk, mielőtt döntéseket hoznánk vagy cselekednénk. Amikor egy égitest retrográdból direkt mozgásba kerül, energetikai változást tapasztalunk. Az energia, amely korábban az önreflexió és az önvizsgálat felé irányult, fokozatosan elérhetővé válik, hogy kifelé irányuljon, és egy meghatározott irányba terelődjön.

A Merkúr most ismét egyenesbe fordul, és belép ennek a retrográd ciklusnak az árnyék utáni szakaszába. Az árnyék utáni fázis május 31-ig tart, amikor a Merkúr eléri a Bika 15º-át, azt a fokot, ahol a retrográd ciklus kezdetekor állt. Ez az időszak az integráció és az alkalmazkodás köré fog összpontosulni a Merkúr retrográd mozgása alatt bekövetkezett elmozdulásoknak megfelelően. Az árnyék utáni fázisban, amikor a Merkúr harmadszor és utoljára utazik a Bika 5º és 15º között, lehetőségünk lehet arra, hogy új megvilágításban lássunk valamit, amin az elmúlt hetekben dolgoztunk, mivel a Merkúr először járt ott.

Ezt már olvastad?
Csütörtöki horoszkóp, Szeptember 28., Elég nagy ambíció van ma a levegőben

A Merkúr egyenes a Bikában: A valódi értékekhez igazodva

Amíg a Merkúr a Bika jegyében volt retrográd, lehetőségünk nyílt arra, hogy újrafogalmazzuk értékeinket és prioritásainkat, megújítsuk a gazdagsághoz és a bőséghez való viszonyunkat, ápoljuk befogadóképességünket, felülvizsgáljuk, hogyan gazdálkodtunk erőforrásainkkal és javainkkal, és közelebbi kapcsolatba kerüljünk egyedi tehetségeinkkel és képességeinkkel.

Ez a tranzit lehetőséget adott arra, hogy szemtanúi legyünk annak, hogyan alakulhattak az értékeink az idők során, és megkérdőjelezzük, hogy a jelenlegi életmódunk még mindig összhangban van-e velük. Arra is ösztönzött bennünket, hogy megvizsgáljuk a testünkkel, érzékiségünkkel, örömökkel, valamint a Földhöz való viszonyunkkal kapcsolatos attitűdjeinket, hiedelmeinket és gondolkodási mintáinkat.

Ahogy a Merkúr ismét egyenesbe kerül, arra kapunk meghívást, hogy olyan változtatásokat hajtsunk végre az életünkben, amelyek összhangban vannak a retrográd időszak alatt felszínre került felismerésekkel és tudatossággal. A Merkúr Bikán átvezető útjának hátralévő része arra hív, hogy dolgozzunk az új gondolkodási minták megszilárdításán, amelyek segítenek nekünk abban, hogy a valóságban erőteljesen, megalapozottan és biztonságban navigáljunk.

Merkúr a Jupiter, Plútó, Szaturnusz, Vénusz, Uránusz és Neptunusz fényszögében

A Merkúr a Bika jegyében áll egyenesbe, miközben a Jupiterrel és az Északi csomóponttal áll kapcsolatban, a Vízöntő jegyében álló retrográd Plútó négyzetében, valamint a Halakban álló Szaturnusz és a Rákban álló Vénusz fényszögében.

A Merkúr-Jupiter együttállás támogatja a vágyunkat, hogy olyan témákról tanuljunk, amelyek iránt szenvedélyesen érdeklődünk, a nyitottságunkat és az új tapasztalatokra való hajlandóságunkat. A Merkúr és a Jupiter a Hold Északi Csomópontjával is együtt áll, ami a tudatos kommunikáció fontosságát jelzi ebben az időszakban, felhívás arra, hogy tegyünk fel kérdéseket, gyakoroljuk a kritikus gondolkodást, és integráljuk a logikát és az intuíciót.

A Merkúr-Plútó négyzet egy bizonyos fokú gyanakvást jelez, és arra hív, hogy óvakodjunk attól, hogy potenciálisan megszállott gondolkodási hurkokba essünk. Ez az aspektus arra ösztönöz bennünket, hogy mélyen és alaposan vizsgálódjunk, amíg el nem jutunk bármilyen probléma gyökeréig, amit tapasztalunk vagy meg akarunk oldani.

Ezt már olvastad?
Csütörtöki horoszkóp, Szeptember 28., Elég nagy ambíció van ma a levegőben

A Merkúr és a Szaturnusz közötti fényszög támogatja a memóriánkat és a szervezőkészségünket, valamint a következetességet, elkötelezettséget és kitartást igénylő törekvéseket. A Merkúr-Vénusz fényszög megkönnyíti a kecses, csábító és diplomatikus kommunikációt, elegáns és kedves szóhasználatra ösztönöz.

A Merkúr június 4-én keresztezi az Uránuszt, és együttállásuk rávilágíthat valamire, ami közvetlenül a Merkúr retrográd állomása előtt történt, mivel a bolygó ekkor közeledett az Uránusszal való együttálláshoz. A Merkúr-Uránusz együttállás az intenzív szellemi tevékenység időszakát jelzi: az ezekben a napokban kapott letöltések és felismerések jelentős újításokat és változásokat generálhatnak az életünkben.

Június 9-én a Merkúr fényszög alakot alkot a Halak jegyében álló Neptunusszal, ami támogatja az empátiával és megértéssel való kommunikáció képességét, és arra inspirál, hogy érzéseinket és vágyakozásunkat költői szóhasználattal fejezzük ki.

A Merkúr egyenes a Bikában: Új szellemi keretek megszilárdítása

A Merkúr retrográd szakasza után szellemileg rugalmasabbnak és hajlandóbbnak érezhetjük magunkat az előző hetekben felfedezett gondolkodásmódbeli változások megszilárdítására. A Bikán keresztül egyenesen haladó Merkúr kedvező tranzit olyan feladatok és tevékenységek számára, amelyeket lassan és stabilan, gyakorlatias és megalapozott gondolkodásmóddal kell elvégezni. Különösen kedvező pillanatot jelent ez az elmozdulás a retrográd időszak alatt lelassult vagy szüneteltetett projektek folytatására, újraindítására vagy átszervezésére.

Mostantól gördülékenyebb lesz a kommunikáció, és a hátrálás alatt történt félreértések könnyebben tisztázhatók és tisztázhatók. A Merkúr mozgásának elmozdulása arra ösztönöz bennünket, hogy a bolygó retrográd tartózkodása alatt megfogalmazott elképzeléseinket és elképzeléseinket megvalósítsuk, és az elmúlt hetekben tanultakat figyelembe véve hozzunk döntéseket arról, hogyan lépjünk tovább.

X