Adatvédelmi irányelvek

Ez a dokumentum meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett Ön használhatja a webhelyet.

A webhely látogatóként történő használata és az általa kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférés magában foglalja ezen feltételek elfogadását.

1. HOZZÁFÉRÉS

A webhely használatának megengedett célja információk megszerzése és az általa kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A webhelyhez, valamint az azon keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz és információkhoz való hozzáféréshez rendelkeznie kell szereznie kell internetkapcsolattal és a weboldalt megjeleníteni képes eszközökkel. Az Intuicio.hu nem vállal felelősséget a webhely vagy az azzal folytatott kommunikációs vonal biztonságáért. A webhely “látogatója” kifejezés minden olyan természetes vagy jogi személyt jelent, aki fellép a weboldalra.

2. HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Az alábbiak nem megengedettek:

 • a webhelyen található anyagok és információk másolása, sokszorosítása
 • bármilyen módon beavatkozni a webhely tartalmába, a közzétett anyagok és információk bármilyen módon történő törlési kísérlete
 • kísérlet az intuicio.hu bármely rendszerének átvizsgálására, vagy a szerveréhez való illetéktelen kapcsolat létesítésére
 • bármilyen módon megpróbálni beavatkozni a tárhelyszerverek működésébe vagy az Intuicio.hu weboldalába, beleértve a “DOS” támadásokat is
 • a webhelyen közzétett e-mail címek felhasználása a levelezőlistákon történő terjesztéshez vagy a kereskedelmi e-mailek küldéséhez (“spam”)

3. A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE

A Intuicio.hu fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen vagy véglegesen, részben vagy teljesen módosítsa vagy megszakítsa azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a látogatók és a felhasználók ezen a weboldalon keresztül érnek el, előzetes értesítés nélkül. A Intuicio.hu nem felel a felhasználók, harmadik természetes vagy jogi személyek vagy intézmények felé az oldalon keresztül elérhető szolgáltatások módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért. A Intuicio.hu bármikor megváltoztathatja a webhely tartalmát és használati feltételeit. Az új feltételek akkor lépnek érvénybe, amikor nyilvánosságra hozták ezeket az oldalakat, és nem visszamenőleges hatályúak.

4. STATISZTIKÁK

A webhely használatának elfogadásával kifejezetten és hallgatólagosan kijelenti, hogy megértette, hogy elfogadja a következőket:

 • a webhely használata a saját felelőssége
 • a Intuicio.hu kifejezetten kizár minden, közvetlen vagy közvetett felelősséget, ideértve, de nem kizárólagosan, a közvetett nyereményekkel és ajándékokkal kapcsolatban

A Intuicio.hu nem vállal garanciát arra, hogy:

 • az információk megfelelnek az Ön igényeinek
 • a szolgáltatások megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibák nélkül működnek
 • a webhelyinformációk felhasználásával elérhető eredmények helyesek vagy megbízhatóak lesznek
 • az Ön által a webhelyen keresztül megnyert/megszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége minden követelményt kielégít

A felhasználó az egyetlen személy, aki felelős a számítógépes rendszerében vagy hálózatában okozott károkért, amelyekből a webhelyre belép, vagy bármilyen más adatvesztésért, amely az információk és szolgáltatások letöltéséből származhatnak a webhely tartalmából.

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Ha úgy véljük, hogy a webhelyen elérhetővé tett, harmadik felek vagy felhasználók által az oldalon közzétett bármely anyag sérti a szerzői jogokat vagy bármely más jogot, akkor jelentenie kell ezt a Intuicio.hu infó vonalán, az info@Intuicio.hu emailcímen.

A webhely azon részei esetében, amelyek tartalmazhatják az olvasók véleményét, a vélemények tartalmáért való felelősség teljes egészében a szerzőket terheli. A Intuicio.hu fenntartja a jogot, hogy törölje a webhelyről azokat a véleményeket, amelyek ellentétesek a webhely használatának feltételeivel, vagy amelyeket bármilyen formában károsnak tart a saját imázsának, partnereinek vagy harmadik feleknek.

6. BIZALOM ÉS SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK

Törvény követelményei szerint. Törvény, a személyes adatok feldolgozása és ezen adatok szabad mozgása tekintetében a személyek védelméről szóló 677/2001. Sz. Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 506/2004. Sz. A Intuicio.hu köteles biztonságosan és csak meghatározott célokra kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről, családtagjairól nyújt be nekünk. Az adatgyűjtés célja a marketing, a reklám, a statisztika és az elektronikus kommunikációs szolgáltatások. Az adatok megadásának megtagadása megtiltja a nyereményjátékokon való részvételt.

A Intuicio.hu által kezelt adatok jellegei lehetnek: név, nem, születési dátum,lakóhely. A Intuicio.hu által szervezett nyereményjátékok nyerteseinek a részvétel során megadott adatokat elllenőrzés nélkül helyesnek tituláljuk, ugyanakkor ennek hamissága esetén fent tartjuk a jogot a nyeremény visszatartására. A feldolgozott adatokat számítógépes adatbázisokban tároljuk.

A versenyeken való részvétellel vagy a Intuicio.hu webhelyeinek egyes szolgáltatásaihoz való hozzáféréssel elfogadja, hogy információkat kapjon termékekkel, szolgáltatásokkal, eseményekkel stb. kapcsolatban.

Az oldalon való regisztrációra és profil létrehozására nincs lehetőség.

A Intuicio.hu vállalja, hogy nem teszi közzé a felhasználók e-mail címét a felhasználó beleegyezése nélkül, és nem teszi közzé harmadik félnek.

A webhely “sütiket” használ a felhasználók azonosítására. Ezek a sütik nem tartalmazzák a felhasználó személyes adatait, és nem jelentenek kockázatot, ha azokat harmadik felek illetéktelenül kinyerik az oldalból. Ha a böngésző úgy van beállítva, hogy nem fogadja el őket, előfordulhat, hogy egyes oldalak nem működnek részben vagy teljesen.

A webhely tartalmazhat hirdetéseket és / vagy linkeket harmadik felek oldalaira, beleértve a partnereket, a reklámszolgáltatókat vagy a szponzorokat. A külső oldalakon átadott információkat a Intuicio.hu  nem ellenőrzi, és a személyes adatok bármilyen más közzététele az interneten saját felelősségére történik.

A Intuicio.hu fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy kiegészítse ezeket a szabályokat. Bármely változás ezen az oldalon lesz nyilvánosságra hozva, és attól a pillanattól lép hatályba, hogy felkerül a webhelyre.