Hétvégi tarot horoszkóp, December 12-13

by intuicio

Kos:

A remény és a jövőbe vetett hit visszanyerése, ihlet. A belső nyugalom és derű megőrzése a nehéz időkben, harmónia, feltétel nélküli odaadás, adakozás és nagylelkűség. A vakító napfény és csillogó holdfény helyett csak a csillagok megnyugtató, elfogulatlan tekintete ragyog. A megnyugvás, a felkészülés ideje, összeszedhetjük magunkat, derűsebb, lelkesebb hangulatba kerülhetünk. Kételyeinket és félelmeinket bízzuk az éjszakára. A csillagok az idők kezdete óta az útmutatás és remény szimbólumai, a hazafelé vezető utat mutató fény. A fickándozó pontyok az erőt, állhatatosságot, bátorságot, az eltökélt szándékot jelképezik. A krizantémok általában a hosszú életre utalnak, itt pedig a remény virágai.

Bika:

Elengedés, elfogadjuk, hogy megtapasztaljuk és felszabadítjuk érzelmeinket. Elfogadjuk a helyzetet, és lemondunk az irányításról. A cselekvés felfüggesztése. Áldozathozatal. Ahogy a tudásszomjtól vezérelt Odin függött a Világfa, az Yggdrasil tetején, úgy az embernek is hajlandónak kell lenni feladni önmagát egy magasabb cél érdekében. Az Akasztott Ember arra szólít fel, hogy feladjuk régi világnézetünket, és próbáljuk a dolgokat új megvilágításba helyezni. Bizonyos helyzetek egy új életszemléletet, egy másfajta hozzáállást kívánnak.

Ikrek:

Bölcsesség, tudás, tanulás, intuíció, tisztaság, erény. A széttárt karú Főpapnő alakja egy kehelyhez hasonlít. A Bagoly a tudás hordozója, a titkok nyitjának ismerője. A gránátalma a termékenység és a halál gyümölcse. Perszephoné királylány attribútuma, aki a magokat megízlelve örökre elkötelezte magát Hádésznak, az alvilág urának. A ruháján egymásba olvadó fogyó és növekvő hold a holdciklus teljességét jelképezni.

Rák:

Rendet teremteni a káoszban, tekintély, irányítás, erő, törvények alkotása és a rend fenntartása. A falra a birtoklás és uralkodás szimbólumait vésték. A hegyek és a tenger fölött lebegő sas mindenek felett uralkodik, nappal és éjszaka. A földi teremtmények fejet hajtanak előtte. És bár falba vésett képek lenyűgözőek, maga a fal azonban ember alkotta építmény, az ember azon szándékát tükrözi, hogy a rendezetlen világot irányítsa, nyomot hagyjon a mozdulatlan kőben, hogy kézben tartsa és ő maga írja saját sorsát. Az Uralkodó megrögzötten ragaszkodik a szokásaihoz, nézeteihez, és meggyőződése, hogy az ő látásmódja és életszemlélete a helyes.

Oroszlán:

Egyesülés, egyensúly, energia, bőség, szerelem, vágy, szenvedély, a szív és értelem összeolvadása, a házasság egysége. Ám nem feltétlenül szerelmi kapcsolatra utal a kártya. A Szeretők ugyanakkor egy új értékrend kialakulását, nehéz döntéshelyzeteket is jelezhetnek. A gerlepár ártatlansága éles ellentétben áll az almát tartó kígyóval, amely mint tudjuk, ősidők óta a kísértés szimbóluma. Ugyanígy a szűzies liliom tiszta egyszerűsége is éles ellentéte a rózsa kihívó szépségének, bonyolult érzékiségének.

Szűz:

Eredetiség, kreativitás, bizalom, kézügyesség és bűvészkedés. A láthatatlan kézzelfoghatóvá és valósággá változtatása, a kimondhatatlannak a létezés anyagi világába való átemelése. A Mágus az őselemeket szimbolizáló ajándékok segítségére támaszkodik: a lámpájában világító tűzre, a kagylóban zúgó tenger hangjára, a holló tollában rejtőző szélre, és a föld erejét magukban rejtő levelekre. Tudja, hogy mit akar, és azt is tudja, hogy tudatos akaraterővel és a világot befolyásolni tudó képességével mindezt el is érheti.

Mérleg:

Az akadályok leküzdése, győzelem, a szándék és akarat összpontosítása, saját identitás kialakítása, önbizalom, a fegyelem gyakorlása, a tekintély és a hatalom kézbentartása, megingathatatlan bizonyosság valamilyen ügyben. A világ folyamatos változása naponta kihívások elé állítja az embert – életkörülményeink, érzelmeink, a körülöttünk élő emberek állandóan változnak – ezért fontos, hogy minden körülmények között megőrizzük az irányítás képességét. A tenger és az ég találkozásának vékony határán egymásnak feszül víz és a levegő. Hogy a törékeny egyensúly megmaradjon, kellő önbizalommal és tudással felvértezve lehet csak végigsétálni a törékeny határon.

Skorpió:

Elégedettség és lelki nyugalom. Helyes következtetés, és már közel a megoldás. Az egyensúlyi állapot elérése, a különböző dallamok egyetlen, sokrétű dallá olvasztása, az élet dalává. A Világ a megvalósult célok és a fellendülés lapja. A beteljesülés állapota, ám ehhez kellő odaadás és kemény munka szükséges. Ha elérjük a vágyott célt, végre fellélegzünk. A beteljesülés mindent felülmúló pillanata egész valónkat átjárja. Varázslatos és értékes pillanat, a kemény munka gyümölcse, a mesékben rejlő üzenet: a szív vágyának beteljesülése.

Nyilas:

Katasztrófa, hirtelen változás, krízis, az érzelmek felszínre törése, az egóra mért csapás, felfedezés, az illúziók felszámolása. A fennálló állapotok elkerülhetetlen megváltozása – a régi beidegződésekkel való erőszakos leszámolás, zűrzavar. A kegyetlen valóság kíméletlenül szétzúzza az álmokat. A múlttal való végérvényes leszámolás. Itt az ideje, hogy újraértékeljük szilárd nézeteinket, meggyőződésünket.

Bak:

Harmónia és kiegyensúlyozottság, az ellentétek egyensúlyban tartása, gyógyulás. A szélsőségek lefaragása, önmegtartóztatás, a zabolátlan energiák hasznos célra fordítása. Az ellentétes dolgok együvé tartoznak, ezért ne is próbáljuk meg őket szétválasztani. Ellenkezőleg. Ha megfelelő arányban vegyítjük őket, csodálatos egységet kapunk. Gyakran mi magunk, szilárd meggyőződésünkkel vonunk falat két, számunkra összeegyeztethetetlenül különböző dolog közé. Ha megértjük, hogy a világot nem csak egyféleképpen lehet szemlélni, képesek leszünk ledönteni ezt a láthatatlan falat.

Vízöntő:

Megvilágosodás és megértés, dicsőség, kimagasló érdemek. Az élet folyamatos megújulása, életerő, sugárzó életöröm és energia, teljes megerősödés, jó egészség. Tökéletes biztonságérzet és önbizalom, a napnál is világosabb cél és egyértelmű szándék. A nap az idők kezdetétől fogva egészen napjainkig az élet és a növekedés szimbóluma. Minden kultúrában ragyogó, fiatal, dicsőséges, életerőtől duzzadó, nagyszerű istenekként és istennőkként ábrázolták, akiknek ereje és hatalma a nap éltető erejéből származott.

Halak:

Elengedés és megújulás, bűnbocsánat, az új hajnal üdesége, új kezdet. A nehéz döntésekkel együtt jár, hogy gyakran kemény ítélettel szembesülünk, bármennyire fájdalmas is ez számunkra. Szembenézünk döntéseink következményeivel, és felismerjük elkerülhetetlenségüket, és megbocsátunk. Újjáéledés, a születés és halál misztériuma. A sors hangja szólít. A hívás egyértelmű és kétségbevonhatatlan, és tudjuk, hogy cselekednünk kell.

X