Első kártya

Miért fontos a kedvesség, és hogyan érhetjük el azt? Alapvetően felebaráti szeret fűz bennünket össze, és természetes, ha gyengédséggel és egy bizonyos kifinomultsággal közeledünk egymás felé. Így igazán jó feltételeket teremtünk, hosszú távú, őszinte kapcsolatok megteremtésére. Te hogyan viszonyulsz magadhoz? Elfogadod a gondolataidat, az érzéseidet, a viselkedésedet, a döntéseidet, a kinézetedet és mindent, ami veled kapcsolatos? Kritikus meglátásaidat el tudod úgy nézni magadnak, mintha egy gyerek lennél? Amit teszel, őszinte tudásból fakadóan teszed. Nem az a cél, hogy másnak látszunk.

Egyetlen cél vezérel, hogy végre meg tudjuk érteni magunkat. A gyerekeknek olyan könnyű elnézni mindent, hiszen ők nem sugároznak önítéletet, mert szeretnek mindent, amit tesznek függetlenül mások értékrendjétől. Ebből fakad a valódi szeretet erejének nyitja. Ha nem sugárzunk önítéletet, és eltűnnek az ebből fakadó kedélyállapotok, egy életen át hozzánk tartozó őszinte kapcsolódást teremtünk vágyott életünkhöz. Ez pedig korántsem látszat, hiszen a vízerő képességei valódi eszközökkel látnak el bennünket, amelyek a valóságot teremtő energiastruktúrát formálják nap mint nap a kifinomultság nemes gesztusai által önmagunk felé. Így, amit magunknak tudunk nyújtani, megkapja más is.


Második kártya

A vízerő emelkedése és fejlődése során próbálkozásainkból megszületik egy kitartó érzés, amellyel mindig tudjuk, melyik irányba haladjunk. Határozottan, gyönyörű vízióink tiszta tudatában ostromoljuk az életet. Nagyon-nagyon izgalmas a vízerő kiegyensúlyozása, mert megtörik a fokozatossága ennél a Tarot szimbólumnál (folyó). Az első két figura lapban még nincs jelen annyira tudatosság, hanem ösztönösen megyünk a jó érzések irányába. A Kelyhek Uralkodói azonban megtanítják velünk az élet és a vágyak közötti mély zuhanásokat áthidalni, amelyeket korábban nem tudtunk kezelni.

Mindenesetre a Kelyhek Lovagja élénkíti és erősíti az elkötelezettségünket egy olyan ügy vagy egy olyan kapcsolat irányába, ami igazán sokat jelent nekünk, ezért tökéletesnek akarjuk látni. A vízerő nagy tanulságai közé tartozik, hogy a kelyheinket miből merítjük meg: az életre való reakcióink adják azok tartalmát, vagy az önmagunk jóságos és erényes tulajdonságaiból, ami másokat késztet reagálásra? Magunkat akkor láthatjuk meg a víz felszínén, ha az elme tiszta. Az elme akkor tiszta, ha a szív ép. A szív akkor ép, ha az ember isteni eredetéből fakadó erényeire támaszkodik.


Harmadik kártya

Két energiaminőség házasodik ezen a lapon: a vízerő és a feminin aspektus, vagyis a női energiánk kifejezőképességének fejlesztésével megváltoztatjuk életünk női szereplőinek megnyilvánulásait is. Amikor a női oldalunkra többé már nem úgy gondolunk, ahogyan az eddigi női mintáink és vonzásaink kialakulásához vezetett, hanem bevezetünk valami egészen új paradigmát, akkor valóban az egyesülés felé vezetjük a két pólusunkat. A női és férfi aspektusunk egysége a teljességünk, magabiztosságunk és harmonikus kapcsolataink alapvető részét képezi.

Egy olyan női idea bevezetésén fáradozunk, aki önmaga a szeretett jelenség: gyengéd, beszéde lágy, igazán együttérző és megértő, de ami a legfontosabb az érzelmi kiegyensúlyozottság megléte. A Kelyhek Királynőjének álmai rendkívül tiszták, békések, telve lelki értékekkel, ezért sokszor nagyon távol állnak attól a valóságtól, amelyben él. Így meg kell tanulnia megtartani az éppen megélt körülményei közepette vágyainak lényegét. Az egymás iránt kifejezett őszinte kedvesség és az önmagunkhoz fűződő hűség egyensúlypontja az, ahonnan az álmok megvalósulásra találnak.