Mai Tarot Jóslás, Február 23., A mágus

by intuicio

A Mágus komoly ügyekkel foglalkozó komoly férfiú.

A varázslás nagymestere, de ugyanúgy a tudomány embere is. A Bolonddal ellentétben ő tisztában van az ok és okozat, a tett és következmény alapelveivel. Ismeri saját akaratának erejét, és tisztában van tetteinek fontosságával. Akaraterejét összpontosítva irányítja és uralja a Bot, Kehely, Kard és Érem által képviselt négy őselemet, amelyek egyben az ő eszközei is (vagy akaraterejét a négy őselemet szimbolizáló Botra, kehelyre, Kardra és Éremre összpontosítja). Önuralma és akaratereje segítségével képes bármilyen kitűzött célt megvalósítani.

A Mágus üzenete a fegyelemről és a felelősségtudatról szól. Megvan az erőnk és minden eszközünk ahhoz, hogy bármilyen kitűzött célt megvalósítsunk. Szedjük össze akaraterőnket és tökéletesítsük képességeinket.

Figyeljünk a kontroll és a manipuláció veszélyeire! Meglehet, hogy a hatalom érzésétől elvakítva átlépjük az elfogadható kereteket. Ne feledjük, hogy a mágus negatív megjelenési formája a sarlatán és a szélhámos.

X