Mai Tarot Jóslás, Február 23., A mágus

A varázslás nagymestere, de ugyanúgy a tudomány embere is. A Bolonddal ellentétben ő tisztában van az ok és okozat, a tett és következmény alapelveivel. Ismeri saját akaratának erejét, és tisztában van tetteinek fontosságával. Akaraterejét összpontosítva irányítja és uralja a Bot, Kehely, Kard...