Hibrid napfogyatkozás a Kosban: A változás előhírnöke

A napfogyatkozások az idők kezdete óta lenyűgözik és rabul ejtik az embereket. Az ősi népek hamarosan jelentős eseményekhez, kiszámíthatatlan változásokhoz és életet megváltoztató változásokhoz kötötték időzítésüket.

A napfogyatkozások az újholdak különleges fajtái, arra inspirálnak minket, hogy elengedjük a múltat, és elkezdjünk egy másik történetet írni. Ezek az események drasztikus új kezdeteket és fordulópontokat szimbolizálnak, és gyakran jelzik az életünkben bekövetkező kiszámíthatatlan és váratlan változások idejét. Az emberek évszázadok óta úgy értelmezik a napfogyatkozást, mint a változás előhírnökét, egyértelmű előjelét annak, hogy valami rendkívül jelentős dolog fog történni.

Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap között halad át, átmenetileg eltakarva a Nap fényét, és megakadályozva, hogy az elérje a Földet. Ez a jelenség csak akkor következik be, amikor a Hold és a Nap konjunkciót alkot, szoros együttállásban a holdcsomópontokkal, a tér két ellentétes pontjával, ahol a Hold útja metszi az ekliptikát, a Nap útját a Földről nézve.

A jelenlegi napfogyatkozás hibrid napfogyatkozás, ami ritka csillagászati esemény. A hibrid napfogyatkozások a napfogyatkozások egyedi típusai, amelyek a teljes és a gyűrűs napfogyatkozás elemeit egyaránt tartalmazzák, és a megfigyelő helyétől függően másképp néznek ki. Ez a kozmikus esemény Ausztráliából és Délkelet-Ázsia egy részéből is látható lesz.

Napfogyatkozás az Északi csomóponttal: Az ismeretlen felé haladva

A Nap és a Hold a Kos 29º-ában a Bika 4º-ában lévő Hold Északi Csomóponttal áll együtt. Asztrológiai szempontból a Holdcsomópontok a sors, a karma és az evolúció pontjai. A Hold Északi Csomópontja, amelyet a védikus asztrológiában Rahu néven is ismerünk, a kollektív evolúciós irányunkat képviseli, azt az utat, amelyet ismeretlennek érzünk, és amely a növekedéshez vezet. Az a jegy, ahol az Északi Csomópont áthalad, egy olyan energia, amelyet meg kell ölelnünk és meg kell testesítenünk, hogy fejlődjünk és eltávolodjunk a stagnálástól.

A Hold északi csomópontjánál bekövetkező napfogyatkozás arra ösztönöz, hogy az ismeretlen felé haladjunk, új utakat fedezzünk fel, fogadjuk el az élet szokatlan módjait, és igazodjunk olyan értékekhez, amelyek rezonálnak a célunkkal. Mivel az Északi Csomópont a Bikában áll, ez az új kezdet arra emlékeztet, hogy lassítsunk, összpontosítsunk a megtestesülésre és a földelésre, kapcsolódjunk az érzékeinkhez, egyszerűsítsük le az életünket, építsünk szilárd alapot az önértékelésünkre, és engedjük meg magunknak, hogy értékeljük az élet nyújtotta örömöket.

Újhold napfogyatkozás a Kos 29º-ban: A kritikus kiigazítások ideje

A napfogyatkozások a megújulás és a változás erőteljes hangulatát hozzák, és a Kos újholdak mindig a megújulás és a regeneráció erőteljes energiájával járnak. Egy napfogyatkozás a Kosban, a zodiákus első jegyében erőteljes inspirációt jelent számunkra az újrakezdésre és a valóságunk újratervezésére. Ez ráadásul a második Kos újhold egymás után, mivel egy, a jegy 0º-ában lévő újholdat követ, amely már hozott némi friss energiát az életünkbe. Emiatt kék újholdként is emlegetik.

Az újholdi napfogyatkozás a Kos utolsó fokán történik, amelyet technikailag anaretikus foknak neveznek. Amikor egy jegy 29º-a aktiválódik, az a befejezés és a lezárás jelzője, ami gyakran megfelel a végletekig, a töréspontig, a legtúlzottabb kifejeződésig jutó helyzeteknek. Ilyenkor a sürgősség érzése áll fenn egy meglévő ciklus lezárásával és a levont tanulságok integrálásával kapcsolatban, mielőtt továbblépnénk és egy újat kezdenénk.

Napfogyatkozás a Jupiter és az Eris konjunkciójában: Pusztítás és teremtés

A Nap és a Hold a Jupiterrel és az Erisszel a Kosban, valamint a Vestával a Bikában áll konjunkcióban. A Jupiter jelenléte ebben a konfigurációban lendületes, növekedésorientált és expanzív minőséget kölcsönöz ennek a holdtöltésnek. Ez az együttállás támogatja önbizalmunkat és azt a képességünket, hogy higgyünk tapasztalataink céljában. Emlékeztet bennünket arra, hogy legyünk hűek ahhoz, akik vagyunk, és merész és látnoki hozzáállásra ösztönöz, ami támogatni fog minket a közelgő napfogyatkozási szezonban való navigálásban.

Az Eris egy törpebolygó, amely nagyon lassan mozog, keringési ideje körülbelül 500 év, és nemrég, 2005-ben fedezték fel. Eredetileg Xénának nevezték el, majd később nevét Erisre változtatták, a káosz és a viszály mitológiai istennőjére, Arész, a háború istenének testvérére. Eris 1925 óta áll a Kosban: ebben a jegyben energiája különösen intenzív, éles és bomlasztó.

Az igazságot olyan módon hozza a felszínre, ami nem előzékeny vagy kedves, gyakran reakciós és provokatív, és nincs szűrője. Eris a konfliktusokkal, a felfordulásokkal és a női energia destruktív megnyilvánulásaival, különösen a női dühvel korrelál: démonizálják, kiközösítik, őrültnek és hisztérikusnak bélyegzik.

Erejét és kreatív potenciálját elfelejtettük és figyelmen kívül hagytuk, már régen elvesztettük a kapcsolatot az ajándékaival, és legtöbbünknek fogalma sincs arról, hogyan használhatnánk ezt az energiát jóra. Az Eris aktiválása ezen a napfogyatkozáson egy felhívás arra, hogy tartsuk szem előtt, hogy a káosz és a konfliktus képes lehetőséget teremteni a növekedésre, a felhatalmazásra és az átalakulásra.

Napfogyatkozás a Vesta és a Szaturnusz fényszögében: Vesta: Odaadás, elkötelezettség és szolgálat

A Nap és a Hold szintén a Vestával áll konjugációban a Bika korai fokán. A Vesta egy aszteroida-istennő, amely az otthonnal és a tűzhelyekkel, az odaadással, az elkötelezettséggel és a szolgálattal áll összefüggésben. Ennek az aszteroidának köze van a tisztasághoz és a spirituális integritáshoz, és gyakran társítják a főpapnő energiájával, aki önmagába zárkózott, odaadó, igazodik a valódi értékeihez, és tudatában van az útja szentségének. A Vesta jelenléte, amely erősen jelen van ebben az újholdas napfogyatkozásban, enyhíti a jelenlegi konfiguráció tüzes energiáját.

A Vesta kiemelkedő szerepe ebben a napfogyatkozásban, valamint a Bikában lévő Északi Csomóponttal való együttállása rámutat annak fontosságára, hogy tudatában legyünk annak, hogy mit értékelünk, mi iránt vagyunk elkötelezettek, és mi az, amit szolgálunk, és arra hív minket, hogy a döntéseinket ehhez igazítsuk.

A Szaturnusznak a Halak spirituális jegyében, a Nappal és a Holddal harmonikus fényszögben álló szerepeltetése a konfigurációban egy újabb lehetőséget kínál arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi mellett kötelezzük el magunkat és miért. A Szaturnusz aktiválása a Halak jegyében meghívást jelent arra, hogy kapcsolatba kerüljünk az elkötelezettség, az odaadás és a szolgálat spirituális elemével, és hagyjuk, hogy ez vezérelje döntéseinket és tetteinket.

Nap és Hold négyzete a Plútóhoz: Változás iránti vágy és az elengedéstől való félelem

A Nap és a Hold a Kos 29º-ban a Plútó 0º-ban a Vízöntőnél lévő Plútó szoros négyszögében áll.

Ez a konfiguráció azt jelzi, hogy az elkövetkező napokban és hetekben rengeteg lehetőségünk nyílik az önismeretünk elmélyítésére, és lehetőségünk lesz arra, hogy dolgozzunk azon, hogy elengedjük azokat a megküzdési stratégiákat, viselkedési formákat és mintákat, amelyek megrekedtek bennünket a stagnálásban, az ismétlődésben és a tehetetlenségben. A Plútó aktiválódása azt sugallja, hogy lehetőségünk lesz más szemszögből látni pszichológiai és érzelmi természetünket, objektívebbé válni vele kapcsolatban, és elmélyíteni személyes átalakulási utunkat.

A Nap, a Hold és a Plútó négyszögei a hatalmi harcok nagyobb potenciálját, az irányítás igényét, az általános feszültségérzetet, a fejlődés és átalakulás iránti vágyat és egyidejűleg a minden változással járó veszteségtől való félelmet jelzik.

Újhold napfogyatkozás a Kosban: Beavatás, megújulás és teremtés

Az Eris energiájával való új kapcsolat kialakítása, mind kollektíven, mind egyénileg, valószínűleg a közelgő napfogyatkozás évszakának egyik fő témája lesz. Káosz nélkül, az általa gerjesztett pusztítás nélkül nem lenne hely valami új létrehozására, semmi sem növekedne. Az Eris által elpusztított hamvak termékeny talajt kínálnak nekünk a teremtéshez.

Összességében az újholdas napfogyatkozás a Kosban a beavatás erőteljes energiáját hozza, és életünk átmeneti időszakába lendít minket. Ez az esemény lehetőséget ad arra, hogy kapcsolatba kerüljünk azzal, amit valóban teremteni szeretnénk, megkérdezzük magunktól, milyen világban szeretnénk élni, és elkezdjünk cselekedni ebbe az irányba. A napfogyatkozás szezonja most kezdődik: a kiszámíthatatlan változások, gyors váltások és váratlan fordulópontok időszakába lépünk. Az a felhívás számunkra, hogy engedjük el, ami lejárt, engedjük el, aminek véget kell vetni, aminek már nincs jelentősége, hogy teret teremtsünk annak, aminek fel kell támadnia és ki kell virágoznia.

X