Válassz egy kártyát, fontos dolgot árul el a jövédről

by intuicio

Első lap

Ez a lap megváltást, felszabadulást vagy csodálatos átalakulást jelent. Felbukkan valami, amit régóta elveszettnek tartottunk: kincset emelünk ki a mélyből vagy hatalmas megkönnyebbülést érzünk, mert véget ért egy nehéz időszak, s megszabadulunk a nyomasztó terhektől. Bármi legyen is a kártyának feltett kérdés tárgya, most gyógyulás, megváltás vagy szerencsés megszabadulás jellemzi a kérdéses témakört.

Második lap

Ezen lap által jelképezett időszak a fejlődés, a gyarapodás ígéretét hordozza. Ilyenkor a természetes erőkre és ritmusokra hagyatkozva új, gyümölcsöző területeket fedezhetünk fel, a természet és a sors páratlan bőkezűségében részesülhetünk. Ha az események természetes menetére bízzuk magunkat, a fejlődés és változás termékeny útjára léphetünk, és részeseivé válunk a természet teremtő és megújító folyamatainak.

Harmadik lap

A lap a hit bizonyosságán alapuló mély biztonságérzetet jelképezi. Arra a semleges, nem cselekvő magatartásra utal, amely bölcsen elfogadja a világ összes jelenségét, mert tudja, hogy semmi sincs hiába, és mindennek megvan a maga létjogosultsága.
Ezt a lapot sokan szerencsehozó kártyának tekintik, mert olyan utakat jelez, amelyeken valóban célhoz érünk, hiszen bizakodva és bizonyossággal telve haladunk rajtuk, s rendületlen hitünk legyőz minden akadályt.

Negyedik lap

A lap belső világunk kifürkészhetetlen mélységeibe vezet, s kapcsolatot teremt a lélek képekből álló nyelvével. Bepillantást enged a tudattalan birodalmába, ahol szembesülünk vágyainkkal és félelmeinkkel. Mindenképpen alá kell szállnunk lelkünk tárnáiba, de ugyanilyen fontos, hogy vissza is térjünk onnan. Enélkül az önkiteljesítés folyamata eredménytelen marad.

X