Első kártya

A korona az egyik legfontosabb kifejezőeszköze az elme és a gondolatok uralásának illetve tisztán tartásának. A Botok Uralkodója a benned lévő mérhetetlen tűzerő kifejezése valaminek a megalkotása vagy létrehozása iránt. Sokkal többet segítesz magadon, ha nem hagyod elszabadulni a vágyaidat vagy az erődet, mert ez a te eszközöd, és mert a külvilág már nem lesz képes kielégítő választ adni rá. Sokkal elégedettebb lennél, ha tartalmat és fontos értékeket merítenél az életednek, ami állandóan az utadon tartana.

Ha felfedezed, hogy a nyers férfi erőket, amelyek éppúgy benned lakoznak mint a feminin energiák, felhasználhatod más módokon, amelyek immáron biztonságot és megnyugvást hoznak környezetednek. Ennek eredményeképpen nagyobb megbecsülést fogsz érezni a világ felől is. Elég éretté váltál arra a feladatra, hogy felelősséget vállalj másokért, és tiszta szívből szolgáld őket. Ehhez viszont ismerned kell magad, és ha mindent, amihez jól értesz, kitartó figyelemmel kísérsz, ráérzel arra, hogyan alakíthatod át hatalmas vágyaidat építő erényekké.

A jellem tisztulása fókuszálja a Szándékot, és olyan célokat teremt, amelyek kivitelezése élvezhetővé válik számunkra.

Második kártya

A levegőerő és maszkulin energiáink magas szintű egyensúlyra lépése: saját férfi megnyilvánulásaink vagy életünk férfi szereplőinek kifejezőerejének fejlesztése saját férfi energiáink fejlődése által. Ő az, aki megtalálta az Igazságot, amelyhez egy életen át tartani tudja magát. Ő az, aki állandóan képviseli az Igazságot anélkül, hogy másokat sértene. Ő az, aki kellő távolságot tud tartani, hogy megőrizze személye egységét. Ő az, aki az intuitív módon érkező és felvillanyozó ihletettséget megragadja, és követni tudja. Ő az, akinek jó eszközei vannak ahhoz, hogy küzdjön másokkal, de mégsem teszi, mert kiállta a próbát.Követi, amit legmagasabb rendűnek vagy legjobb minőségűnek tart, és ennek érdekében megfontoltan megválogatja, mi kerülhet be az életébe. Bár nem mindig tűnik barátságosnak, szíve azonban telve van hittel és reménnyel, pozitív érzésekkel, mert ami megfogan benne idea vagy ötletek szintjén, ő azt akár életfeladatnak is tekintheti, és egy pillanatra sem vonja kétségbe magát, illetve elképzeléseinek kilétét. Több időt kellene fordítanod arra, hogy inkább a fent említett, számodra kívánatos és kevésbé gyakorolt tulajdonságokra fektesd a hangsúlyt.

Tedd magad függetlenné és egyedivé a világtól, mert egyedül rád van szükség ahhoz, hogy elméd nagyszerű kitárulkozása egyedi formát öltsön.

Harmadik kártya

Megfigyelted már, hogy életed férfi szereplői vagy akár te magad, mennyire tudtad kifejezni az érzelmek nyelvén, amit mondani szerettél volna? A vízerő arra készteti a maszkulin energiáinkat – így a férfiakkal vagy saját férfiasságunkkal való tapasztalatainkat is-, hogy helyet és egyensúlyt találjunk az érzelmeink kifejezésében a racionális gondolkodásmódunkkal egyetemben. Amikor az érzelmeink alakítják a racionális gondolkodásunkat, majd a racionalitás visszahat, tulajdonképpen rájövünk, hogy a dolgoknak nem egyféle predesztinált kimenetele lehet, hanem a valóság egy lehetőségekkel teli, formálható, megváltoztatható potenciál.

Amikor teszünk valamit, sokféle következményekkel számolhatunk meggyőződésinktől függően. Az érzelmek és a korábbi tapasztalatok összevetése egyensúlyt formál a lelkünkben. Megértjük, hogy ez egy hasznos korlát, amely megtart az utunkon, az érzés pedig a lendület, ami az úton fellelhető eszközöket kelti életre céljaink megfogalmazása érdekében. Ennek eredménye lágyabb gondolkodás, nagyobb tolerancia mások iránt. Amikor a vízerőt kiegyensúlyozza a maszkulin energia, a célt tévesztett célra talál hitében.A kelyhek Királya létrehozza a szeretetteljes férfi és apa képét, aki bizalmat ébreszt, biztonságot kelt és utat mutat a fejlődő tudatosság számára.

Negyedik kártya

Amikor a maszkulin energia kiegyensúlyozza a földerőt, megszületik az a személyiség, aki felelősséget érez a másikért, védelmet nyújt neki és támogatja útját. Jólétet teremt, amit kiegyensúlyozott módon megoszt azokkal, akiket szeret. Nem tud nemet mondani, mert akihez vagy amihez valamilyen módon kötődése van, felelősséget vállal érte.

Mindezek mellett képes aggodalmaktól mentesen, tökéletesen gördülékenyen megtervezni és kivitelezni terveit. Ezt a fejlődési irányt veszik fel éppen és követik apai-férfi mintázataid, melyek köréd rendezik változó kapcsolataidat és megújuló személyiségedet egyaránt. A földerőből fakadó életélmény felelevenítése téged is feljogosít arra, hogy hatékonyan tervezd vele a mindennapi életedet. Mindazt, ami éppen fontos, ami ettől az erőtől lesz stabil és egészen nyugodt.

Ez is a te erőd. mindenki ereje, használd!