Első kártya

Elengedés és megújulás, bűnbocsánat, az új hajnal üdesége, új kezdet. A nehéz döntésekkel együtt jár, hogy gyakran kemény ítélettel szembesülünk, bármennyire fájdalmas is ez számunkra. Szembenézünk döntéseink következményeivel, és felismerjük elkerülhetetlenségüket, és megbocsátunk. Újjáéledés, a születés és halál misztériuma. A sors hangja szólít. A hívás egyértelmű és kétségbevonhatatlan, és tudjuk, hogy cselekednünk kell.

Második kártya

Rendet teremteni a káoszban, tekintély, irányítás, erő, törvények alkotása és a rend fenntartása. A falra a birtoklás és uralkodás szimbólumait vésték. A hegyek és a tenger fölött lebegő sas mindenek felett uralkodik, nappal és éjszaka. A földi teremtmények fejet hajtanak előtte. És bár falba vésett képek lenyűgözőek, maga a fal azonban ember alkotta építmény, az ember azon szándékát tükrözi, hogy a rendezetlen világot irányítsa, nyomot hagyjon a mozdulatlan kőben, hogy kézben tartsa és ő maga írja saját sorsát. Az Uralkodó megrögzötten ragaszkodik a szokásaihoz, nézeteihez, és meggyőződése, hogy az ő látásmódja és életszemlélete a helyes.

Harmadik kártya

Megvilágosodás és megértés, dicsőség, kimagasló érdemek. Az élet folyamatos megújulása, életerő, sugárzó életöröm és energia, teljes megerősödés, jó egészség. Tökéletes biztonságérzet és önbizalom, a napnál is világosabb cél és egyértelmű szándék. A nap az idők kezdetétől fogva egészen napjainkig az élet és a növekedés szimbóluma. Minden kultúrában ragyogó, fiatal, dicsőséges, életerőtől duzzadó, nagyszerű istenekként és istennőkként ábrázolták, akiknek ereje és hatalma a nap éltető erejéből származott.

Negyedik kártya

A befelé figyelés, az egyedüllét vágya, a világtól való elvonulás, útmutatás, tanácsadás és tanácskérés. A Remete ösztönző barát és tanító, és segít megvilágítani saját elménk rejtett titkait. Ami eddig rejtve volt, az napvilágra kerül, helyes megvilágításban láthatjuk a helyzetet. A vadkacsák halkan suhannak át az égen. Ők a nyugalom és békesség szimbólumai, a víz fölött visszhangzó, sajgó énekük ősi bölcsességet hordoz. A vadkacsákat az ég, a víz és az erdők jó ismerőjeként tartják számon, ezért tollukat az indián törzsfőnökök is előszeretettel használták fejdíszeikhez