Válassz egy kártyát, fontos dolgot tudhatsz meg belőle

by intuicio

Első kártya jelentése

A lap mindenekelőtt a megfelelő arányokat, ezáltal a harmónia, a kiegyensúlyozottság és a lelki béke ideális állapotát jelképezi. Jó egészégre is utalhat. Azt mutatja, hogy teret engedünk ki nem élt hajlamainknak, és tudatosan foglalkozunk az ellentétek kiegyenlítésével, mert így új távlatokkal gazdagíthatjuk belső világunkat. Emellett a felettes lelkiismeret is megjelenik benne, amely tévedhetetlen biztonsággal megmondja, mi a helyes a számunkra, és milyen úton kell haladnunk.

Második kártya jelentése

A lap reményt és az élet utáni ősi, ösztönös vágyat is jelképezi. annak a leírhatatlan erőnek a szimbóluma, amelyet örök megújulásnak nevezünk. Ez a Tarot egyik legáldásosabb lapja. Ha a kirakásban szerencsétlenséget jelző helyre vagy baljóslatú lap mellé kerül, sokat enyhít az ártalmas hatásokon. Ugyanakkor arra int, hogy előfeltevéseinktől elvakultan ne menjünk el a kínálkozó lehetőségek mellett.

Harmadik kártya jelentése

A lap cselekvő önmegvalósításra, hatalomvágyra és életerőre utal. Ez a cselekvés, a késztető erő és a kezdeményezés lapja, amely a dolgokat megmozgató okosságot, erőt és ügyességet is jelképezi.
A kártya azonban céljainak megvalósítása érdekében nem riad vissza a ravaszkodástól és a szemfényvesztéstől sem, ha úgy érzi, hogy ez saját előrejutását vagy dicsőségét szolgálja.

X