Első kártya

A lap életkedvet, életerőt és frissességet sugároz, gondtalanságra, optimizmusra és természetes életörömre utal. Eddig tapasztalataink most az élet napos oldalára vezetnek bennünket. Túlemelkedünk elavult szokásainkon, átlépjük eddigi határainkat, s ez ragyogó hangulattal, boldogsággal és bizakodással tölt el. Készen állunk egy nagyvonalú, békülékeny gesztusra.

Második kártya

A Világ a teljességet, valamint az elért célt, egy fejlődési folyamat csúcspontját, sok esetben pedig az életcélt és a világban elfoglalt helyünket szimbolizálja. Azt jelenti, hogy az egyén mint mikrokozmosz, megtalálja a helyét a világban, a makrokozmoszban. Pszichológiai szempontból az ébredő tudatot és az alkotó én önszabályozó erejét jelképezi, amely lehetővé teszi, hogy társadalmi környezetünkkel összhangban cselekedjünk, és lelkünkben feldolgozzuk az örök változással járó, alkotó fájdalmakat.

Harmadik kártya

A lap mozgatóerőnket jelképezi: a vágyat, amely a szabadság, a siker vagy az érvényesülés felé hajt. Merészséggel most a legnehezebb problémát is megoldhatjuk, ha feloldjuk az érzés és a gondolkodás, az akarat és az ösztönök, a vágy és a valóság közötti ellentmondást, hogy az ellentétek segítő erővé egyesüljenek. Amikor a kártya ezzel a lappal válaszol, először saját magunkban kell belső egyezségre jutnunk önmagunkat, terveinket és céljainkat illetően. Tanácsos megfontolnunk, mit tegyünk, nehogy később nagy árat kelljen fizetnünk elhamarkodottságunkért.

Negyedik kártya

Félelmek és szorongás, félrevezető illúziók, mintha a világot egy torz tükörben szemlélnénk, vágyaink hajszolása, álmok és látomások, dezorientáció. Az illúziók babonás ereje közismert, tudjuk, milyen veszélyekkel jár, ha belépünk a varázsgombák bűvkörébe. A Hold birodalma az ismert, biztonságos és kiszámítható világon túl húzódik. Ha tiszteljük, a túlvilág lenyűgöző és ihletadó, ám ha nem, akkor rémisztő és veszélyekkel teli. A legkönnyebb hagyni, hogy a lidércek tévútra vezessenek, bolyongani, tévelyegni a sötét erdőben. Ám ha nyitva tartjuk a szemünket, különleges kegyben lehet részünk: bepillanthatunk a nappali valóságon túli, elbűvölő világba. Ez itt a titokzatos ismeretlenbe, a sötétségből előbukkanó fénybe vezető út kezdete. A Hold ajándéka.