Első lap

A lap állati természetünk megszelídítésének jelképe. Egyértelműen megmutatja: nem az a cél, hogy elrejtsük vagy elapasszuk ösztöntermészetünket, hanem hogy nyíltan szembenézzünk a bennünk élő elemi erőkkel. El kell fogadnunk és meg kell értenünk, majd fokozatosan tudatos személyiségünk részévé kell tennünk lényünknek ezt az oldalát. Így nemcsak az ősi energiákat fogjuk tudni felhasználni, hanem olyan erőtartalékokat is felszabadíthatunk, amelyeket addig ezeknek az ösztönöknek az elfojtására pazaroltunk.


Második lap

A lap a visszavonulás és az elgondolkodás időszakát jelzi. Komolyságra és egyedüllétre utal, mégsem elhagyatottságot vagy elkeseredettséget, inkább szellemi emelkedettséget jelez. Ám éppen ebben az állapotban vagyunk kitéve a legnagyobb (általában testi vagy alantasabb) kísértéseknek. Ebben az időszakban szerényebbé és alázatosabbá válunk – az elmélyedés időszaka közelebb visz minket valódi természetünkhöz. Színlelnünk azonban nem szabad: mindig hűségesnek kell maradnunk magunkhoz.


Harmadik lap

A lap annak a mozgásnak a jelképe, amely az egyik oldalon felemel, a másikon a mélybe taszít. Mégsem az eseményektől vagy a külső körülményektől függ, hogy a keréknek éppen melyik oldalán érezzük magunkat, hanem attól, hogy mennyire vagyunk képesek elfogadni a változásokat. Habár mindig az aktuális feladatunkon kell munkálkodnunk, mégis tudnunk kell egészében, egységes képként is látni a világot, s benne saját életünket és személyiségünket.