Első kártya

A lap életkedvet, életerőt és frissességet sugároz, gondtalanságra, optimizmusra és természetes életörömre utal. Eddig tapasztalataink most az élet napos oldalára vezetnek bennünket. Túlemelkedünk elavult szokásainkon, átlépjük eddigi határainkat, s ez ragyogó hangulattal, boldogsággal és bizakodással tölt el. Készen állunk egy nagyvonalú, békülékeny gesztusra.


Második kártya

A Főpapnő az éber tudaton kívül eső valóság jelképe, amellyel általában éjszaka, álmainkban találkozunk, amikor tudattalanul készülünk azokra az élményekre, amelyekkel később a valóságban szembesülni fogunk. A lap azt a képességet jelöli, hogy képesek vagyunk türelmesen várni, amíg belső hangunk reagálásra késztet. Aki így él, az tudja, hogy a világban jónak és rossznak egyaránt létjogosultsága van, és ösztönösen képes megkülönböztetni egyiket a másiktól.


Harmadik kártya

A lap cselekvő önmegvalósításra, hatalomvágyra és életerőre utal. Ez a cselekvés, a késztető erő és a kezdeményezés lapja, amely a dolgokat megmozgató okosságot, erőt és ügyességet is jelképezi.
A Mágus azonban céljainak megvalósítása érdekében nem riad vissza a ravaszkodástól és a szemfényvesztéstől sem, ha úgy érzi, hogy ez saját előrejutását vagy dicsőségét szolgálja.